TV& VIDEO

Bản tin 9h - 20/5/2016

  • Bản tin 9h ngày 20/5/2016 với những nội dung chính: Thiếu phương tiện phòng cháy rừng; Cảnh báo nguy hiểm từ những hồ nước tự đào; Sức hút của du lịch đảo Bé, Lý Sơn...