TV& VIDEO

Bản tin 9h - 21/7/2016

  • Bản tin 9h ngày 21/7/2016 với những nội dung chính sau: 3 phương án tăng lương tối thiểu năm 2017; Bắt thêm 11 đối tượng phá rừng thủy điện Đồng Nai 2...