TV& VIDEO

Bản tin 9h - 22/02/2016

  • Bản tin 9h ngày 22/02/2016 với nội dung đáng chú ý: Ngày thơ Việt Nam tại Thừa Thiên Huế; lễ khai ấn Đền Trần Nam Định; Di tích Tây Sơn thượng đạo trước nguy cơ hoang phế...