TV& VIDEO

Bản tin 9h - 22/4/2016

  • Bản tin 9h ngày 22/4/2016 với những nội dung chính: Khuyến cáo không ăn cá chết chưa rõ nguyên nhân; Kinh nghiệm giữ rừng của người Cơtu; Sập đường tại Bzazil;...