TV& VIDEO

Bản tin 9h - 23/01/2016

  • Bản tin 9h ngày 23/01/2016 có những nội dung chính: Sập mỏ đá tại Thanh Hóa, vùi lấp 8 công nhân; Ngư dân Việt Nam bị Indonesia bắt giữ đã về nước; Hỗ trợ gạo cho Lào Cai và Quảng Trị...