TV& VIDEO

Bản tin 9h - 23/6/2016

  • Bản tin 9h ngày 23/6/2016 với nội dung đáng chú ý: Tìm kiếm 9 quân nhân mất tích; Phát hiện 57 hang động mới tại Quảng Bình; Quảng Ngãi: Gia tăng bệnh người già và trẻ em...