TV& VIDEO

Bản tin 9h - 23/8/2016

  • Bản tin 9h ngày 23/8/2016 với những nội dung chính: Khánh Vĩnh hoàn tất công trình hồ chứa nước sinh hoạt; Phát hiện 2 chủ đò khai thác cát sạn trái phép;...