TV& VIDEO

Bản tin 9h - 24/4/2016

  • Bản tin 9h ngày 24/4/2016 có những nội dung chính: Cá chết ven biển là do độc tố môi trường; Mưa đá tại Quảng Nam và Nghệ An; Tràn lan khai thác nước ngầm ở Khánh Hòa...