TV& VIDEO

Bản tin 9h - 25/7/2016

  • Bản tin 9h ngày 25/7/2016 với những nội dung chính: Hôm nay quốc hội bỏ phiếu bầu củ tịch nước; Tấm lòng của một người con liệt sĩ; Giám sát liên tục 3 năm Formosa Hà Tĩnh;...