TV& VIDEO

Bản tin 9h - 26/02/2016

  • Bản tin 9h ngày 26/02/2016 với nội dung đáng chú ý: Khánh Hòa thiếu nước tưới trầm trọng cho vụ hè thu; Phú Yên phấn đấu bảo vệ và trồng mới 230.000 ha rừng vào năm 2020.