TV& VIDEO

Bản tin 9h - 26/7/2016

  • Bản tin 9h ngày 26/7/2016 với những nội dung chính sau: Cả nước hướng về Quảng Trị; Hỗ trợ xóa nghèo theo địa chỉ...