TV& VIDEO

Bản tin 9h - 26/8/2016

  • Bản tin 9h ngày 26/8/2016 với những nội dung chính: Chỉ hai đơn vị được cấp phép nhận lại Salbutamol; Bộ y tế trả lời về chất lượng hải sản miền trung;...