TV& VIDEO

Bản tin 9h - 27/3/2016

  • Bản tin 9h ngày 27/3/2016 có một số nội dung chính: Sản xuất mía đường thua lỗ do chi phí cao; Khó khăn trong thực hiện rừng giao khoán tại Quảng Trị; Hôm nay, khánh thành cầu Đại Quảng Nam...