TV& VIDEO

Bản tin 9h - 27/8/2016

  • Bản tin 9h ngày 27/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Thủ tướng yêu cầu Bộ quốc phòng rà soát công tác huấn luyện bay; Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam công bố thương hiệu, điểm đến.