TV& VIDEO

Bản tin 9h - 28/7/2016

  • Bản tin 9h ngày 28/7/2016 với nội dung đáng quan tâm: Bộ tài nguyên môi trường thanh tra dự án có xả thải trên cả nước; Hôm nay công bố điểm sàn xét tuyển Đại học.