TV& VIDEO

Bản tin 9h - 29/6/2016

  • Bản tin 9h ngày 29/6/2016 với những nội dung chính: Gia hạn thẻ BHYT cho 5 đối tượng; Hai trường đại học Singapore vào tốp đầu Châu Á...