TV& VIDEO

Chào ngày mới - 01/6/2016

  • Chào ngày mới ngày 01/6/2016 với nội dung đáng chú ý: Thực trạng trẻ em lao động sớm; Từ hôm nay, giá gas giảm 1.500 đồng/bình 12 kg; Tiếp tục giải ngân hợp đồng vay vốn hỗ trợ nhà ở đã ký.