TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chào ngày mới - 02/02/2016

  • Nhịp cầu ngày mới - 02/02 với những nội dung chính: Gia tăng tình trạng gian lận xăng dầu; Nỗi ám ảnh từ Virus Zika; Mũ chống rụng tóc cho bệnh nhân ung thư...