TV& VIDEO

Chào ngày mới - 02/3/2016

  • Chào ngày mới ngày 02/3/2016 với nội dung đáng chú ý: Quảng Nam: Thượng nguồn thiếu nước hạ nguồn nhiễm mặn; Ý kiến người dân sau ngày đầu tiên tăng giá dịch vụ y tế.