TV& VIDEO

Chào ngày mới - 02/8/2016

  • Chào ngày mới ngày 02/8 với nội dung đáng chú ý: Diễn biến của cơn bão số 2; Chưa tăng viện phí từ 1/8; Ứng dụng điện thoại giúp người khiếm thị chạy;