TV& VIDEO

Chào ngày mới - 02/9/2016

  • Chào ngày mới ngày 02/9/2016 với nội dung đáng chú ý: Mâm cơm cúng Bác Hồ trong ngày Tết độc lập; Nhiều chính sách hỗ trợ người dân sau sự cố môi trường.