TV& VIDEO

Chào ngày mới - 03/3/2016

  • Chào ngày mới ngày 03/3 với những nội dung đáng chú ý: Biên phòng Quảng Trị giữ vững đường biên cột mốc Tổ quốc; Các điểm mới trong quy chế tuyển sinh 2016; Các tỉnh duyên hải miền Trung đối mặt với nạn xâm thực biển...