TV& VIDEO

Chào ngày mới- 04/3/2016

  • Chào ngày mới ngày 04/3/2016 với những nội dung chính: Cách chức hạt trưởng, hạt phó kiểm lâm Sơn Trà; Thiếu giải pháp chống sạt lở ven biển Miền Trung.