TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chào ngày mới - 05/02/2016

  • Chào ngày mới ngày 05/02/2016 có những nội dung chính: tăng cường kiểm tra tại sân bay nhằm ngăn chặn lây nhiễm virus Zika; Người dân Tây Nguyên đối mặt nguy cơ thiếu nước sinh hoạt vì khô hạn; Người Cơ Tu giữ rừng...