TV& VIDEO

Chào ngày mới - 05/7/2016

  • Chào ngày mới ngày 05/7/2016 với nội dung đáng chú ý: Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2016; Công an vào cuộc điều tra vụ Formosa xả thải ra biển; Người dân phá rừng được giao quản lý...