TV& VIDEO

Chào ngày mới - 05/8/2016

  • Chào ngày mới ngày 05/8 với nội dung đáng chú ý: Hội An tổ chức "Ngày không ăn thịt vì môi trường và sức khỏe"; Quảng Nam bỏ đâm trâu trong lễ hội truyền thống; Harry Potter phần 8 lập kỷ lục bán tại Anh, Mỹ;