TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chào ngày mới - 06/02/2016

  • Chào ngày mới ngày 06/02/2016 gồm một số tin chính sau: Tháo dỡ 2300 biển hạn chế tốc độ trên toàn quốc; Công điện của Chính Phủ về hoạt động vận tải hành khách...