TV& VIDEO

Chào ngày mới - 07/01/2016

  • Chào ngày mới ngày 07/01/2016 với nội dung chính: Đà Nẵng chung cư xuống cấp dân vẫn cố bám trụ; Quảng Nam lúng túng trước bài toán cây cao su; Diễn biến mới nhất về vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên;...