TV& VIDEO

Chào ngày mới - 07/9/2016

  • Chào ngày mới ngày 07/9 với nội dung đáng chú ý: Trước ngày 10/9 sẽ có phương án thi THPT quốc gia; Thanh Hóa nông nghiệp ở vùng cao đang khởi sắc; Kỷ niệm 46 năm ngày thành lập Đài truyền hình Việt Nam.