TV& VIDEO

Chào ngày mới - 08/7/2016

  • Chào ngày mới ngày 08/7/2016 với nội dung đáng quan tâm: "Gặp gỡ Việt Nam" quy tụ các nhà khoa học danh tiếng; Đà Nẵng thành lập đội liên ngành xử lý sai phạm hoạt động du lịch; Pháp muốn trở thành trung tâm tài chính mới ở Châu Âu.