TV& VIDEO

Chào ngày mới - 09/3/2016

  • Chào ngày mới ngày 09/3/2016 với những nội dung chính: Hàng trăm công trình nước sạch kém hiệu quả; Kontum có nguy cơ cháy rừng cao; Phát triển đội tàu cá vỏ sắt tại Quảng Trị;...