TV& VIDEO

Chào ngày mới - 10/01/2016

  • Chào ngày mới ngày 10/01 với các nội dung đáng chú ý: Gian nan mua vé tàu Tết; Việt Nam sản xuất gần 7 triệu tấn xăng dầu trong năm 2015; Phát hiện vụ trộm xăng dầu lớn ở Quảng Nam.