TV& VIDEO

Chào ngày mới - 10/7/2016

  • Chào ngày mới ngày 10/7/2016 có một số nội dung chính: Xử phạt nhiều người Trung Quốc thu mua thanh long trái phép; Dự án làng thanh niên lập nghiệp gặp khó; Mâu thuẫn chủng tộc trong lòng nước Mỹ...