TV& VIDEO

Chào ngày mới - 11/9/2016

  • Chào ngày mới ngày 11/9/2016 với những nội dung chính sau: Vui trung thu cùng trẻ em ven biển miền Trung; Đà Nẵng sẵn sàng cho đại hội thể thao bãi biển Châu Á...