TV& VIDEO

Chào ngày mới - 12/5/2016

  • Chào ngày mới ngày 12/5/2016 với những nội dung chính: Chuẩn bị bầu cử ở những vùng biển đảo; Khan hiếm nước ngọt do nắng nóng; Ô nhiễm bụi từ cánh đồng muối...