TV& VIDEO

Chào ngày mới - 13/7/2016

  • Chào ngày mới ngày 13/7/2016 với những nội dung chính sau: Khu cảnh quan đầm chuồn ngập tràn rác thaỉ; Quảng Bình trả lại tiền hỗ trợ cho người dân...