TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chào ngày mới - 15/3/2016

  • Chào ngày mới ngày 15/3/2016 với những nội dung chính sau: Bình Thuận hỗ trợ bồn chứa nước công cộng; Chống hạn cần tránh gây hại đến các công trình khác...