TV& VIDEO

Chào ngày mới - 15/7/2016

  • Chào ngày mới ngày 15/7 với nội dung đáng chú ý: Nghĩa tình đồng đội của một cựu thanh niên xung phong; Cầu Đà Rằng xuống cấp nghiêm trọng; Singapore mở cửa thu hút nhân lực nước ngoài.