TV& VIDEO

Chào ngày mới - 15/8/2016

  • Chào ngày mới ngày 15/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Huyện Mường Lát, Thanh Hóa bị cô lập do mưa lũ; Tuyển sinh đại học 2016: Hầu hết các ngành điểm chuẩn giảm; Gian nan dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số...