TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chào ngày mới - 15/9/2016

  • Chào ngày mới - 15/9/2016 với những nội dung chính sau: Bán vé tàu Tết Đinh Dậu 2017 qua mạng từ ngày 01/10; Người giữ tiếng đàn kéo cho buôn làng...