TV& VIDEO

Chào ngày mới - 16/02/2016

  • Chào ngày mới ngày 16/02/2016 với nội dung chính sau: Đưa hơn 100 người mắc kẹt trên đảo Cù lao Chàm vào bờ; Đà Nẵng tăng cường quản lý dịch vụ sau Tết...