TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chào ngày mới - 19/3/2016

  • Chào ngày mới ngày 19/3/2016 gồm một số tin chính đáng chú ý sau: Cần xem xét dự án chỉnh trị sông A Vương; Hội An hướng ứng Giờ Trái Đất năm 2016; Cuba đón nhận bưu kiện đầu tiên từ Mỹ...