TV& VIDEO

Chào ngày mới - 19/5/2016

  • Chào ngày mới ngày 19/5 với những nội dung đáng chú ý: Những người giữ di vật của Bác Hồ; Quảng Nam tổ chức bầu cử sớm ở vùng cao; Chi phí chống hạn cho ruộng mía tăng cao; Nông dân Bỉ tìm lối thoát cho sữa dư thừa...