TV& VIDEO

Chào ngày mới - 19/7/2016

  • Chào ngày mới ngày 19/7/2016 với những nội dung chính: Hỏa hoạn thiêu rụi điểm trường mẫu giáo tại Quảng Ngãi; Hôm nay xét sơ thẩm vụ Phạm Công Danh; Vì sao nước mắm truyền thống thất thế?;...