TV& VIDEO

Chào ngày mới - 19/8/2016

  • Chào ngày mới - 19/8/2016 với những nội dung chính sau: Thủ tướng chỉ đạo các địa phương ứng phó với cơn bão số 3; Gia tăng tai nạn tàu cá trên biển do thời tiết xấu...