TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chào ngày mới - 20/3/2016

  • Chào ngày mới ngày 20/3/2016 gồm một số tin chính đáng chú ý sau: Việt Nam hưởng ứng Giờ Trái Đất 2016; Hôm nay là ngày Quốc tế hạnh phúc; Nhức nhối nạn phá rừng tại Quảng Bình...