TV& VIDEO

Chào ngày mới - 20/5/2016

  • Chào ngày mới ngày 20/5/2016 với những nội dung chính sau: 12.000 cử tri ở Quảng Nam hoàn thành bầu cử sớm; Thiếu phương tiện phòng cháy rừng...