TV& VIDEO

Chào ngày mới - 20/8/2016

  • Chào ngày mới ngày 20/8 với nội dung đáng chú ý: Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lũ sau bão; Bắt giữ "trùm" lâm tặc Hà đen; Người giữ hồn thơ Hàn Mạc Tử; Đức cấm phụ nữ mặc trang phục Burqa.