TV& VIDEO

Chào ngày mới- 21/4/2016

  • Chào ngày mới ngày 21/4 với những nội dung đáng chú ý: Đẩy mạnh phòng chống cháy rừng tại Đà Nẵng; Người trồng cà phê vẫn chưa hết lo dù có mưa; Phát hiện nhiều trường hợp cấp sổ đỏ sai tại Quảng Bình...