TV& VIDEO

Chào ngày mới - 21/7/2016

  • Chào ngày mới ngày 21/7 với những nội dung đáng chú ý: Lãnh đạo Quảng Nam kiểm tra vụ phá rừng Pơ Mu; Người lao động gặp khó khăn khi điều chuyển bến xe Hà Nội; Việt Nam tham dự Hội nghị An ninh mạng tại Singapore;